Disclaimer

Op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Bakker-Mulder en de consument zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Ze worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn tevens in te zien op onze website. Klik hier voor de algemene voorwaarden.